حذف میدان امام حسین جهت رفع گره ترافیکی

چاپ

علی منفرد گفت: میدان امام حسین (ع) پارس آباد جهت رفع گره ترافیکی حذف و به تقاطع چراغدار تبدیل می شود.

شهردار پارس آباد با اشاره به مصوبه شورای ترافیک، اظهار داشت: ترافیک سنگین برخی ساعات در این محدوده موجب شد، تا حذف میدان امام حسین و تبدیل آن به تقاطع چراغدار در شورای ترافیک مطرح و پس از بررسی های کارشناسی و نیازسنجی ها مصوب شود.

وی تصریح کرد: بعد از بازگشایی مدارس بر حجم ترافیک میدان امام حسین (ع) افزوده می شود، که این ترافیک سبب نارضایتی و اعتراض شهروندان در برخی از ساعات را در برداشته است.

وی افزود: مقدمات جابجایی و نصب دوربین کنترل ترافیک، چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی عابر پیاده در تقاطع خیابانهای امام خمینی و جمهوری پایان یافته است.

وی در پایان اظهار داشت: عملیات برای حذف میدان و تیدیل آن به تقاطع در حال انجام است.