نشست شهردار با فرماندار و مدیرکل راهداری و پایانه ها

چاپ

قبل ازظهر یکشنبه در فرمانداری جلسه ای با حضور مهندس امامی فرماندار پارس آباد و مهندس وثوقی مدیرکل راهداری و پایانه های استان و معاونین اداره کل راهداری با مهندس فروزنده شهردار پارس آباد درخصوص مسائل و مشکلات ترمینال مسافربری و ساماندهی سواری های مسافربر بین شهری در فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه باتوجه به شرایط استقرار ترمینال برون شهری و قدیمی بودن مستحدثات آن مقرر شد توسط شهرداری برای انتقال ترمینال به محل جدید با استفاده از ظرفیت و پتانسیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی و اقدامات موثر صورت گیرد

همچنین ازسوی مدیرکل اداره‌ کل راهداری مقرر شد ازلحاظ مشاوره ای و سایر امورات طراحی ترمینال جدید مساعدت های لازم صورت پذیرد.