با شهردار

چاپ

آدرس: شهرستان پارس اباد مغان ، شهرداری پارس آباد

شماره تماس: ۳۲۷۸۵۰۰۱ (۰۴۵)

آدرس ایمیل: shahrdar@parsabad.ir

    نام و نام خانوادگی(*)

    رایانامه(*)

    تلفن تماس(*)

    موضوع

    توضیحات