لکه‌گیری معابر سطح شهر پارس آباد

چاپ

در راستای ارائه خدمات بهتر و بهینه و همچنین سهولت در تحرک تردد وسایل نقلیه خیابان شهید بهشتی حد فاصل میدان جانبازان تا پمپ آب (پمپ آب) هر دو لاین شمالی و جنوبی توسط پرسنل واحد عمران لکه گیری شد.