تولید روزانه ۱۳۰ تن زباله در پارس آباد

چاپ

شهردار پارس آباد گفت: روزانه بیش از ۱۳۰ تن زباله در پارس آباد تولید می شود که نسبت به سال قبل بدلیل افزایش جمعیت شهری این مقدار زباله افزایش داشته است.

منفرد افزود: پس از بررسی وضع موجود در محل ایستگاه موقت زباله جلسه اضطراری تشکیل و مقرر گردید تا ضمن شناسایی پیمانکار از طریق فراخوان اقدامات اساسی برای انتقال زباله به محل دفن ایستگاه زباله انجام شود.

وی اظهار داشت: پس از شناسایی پیمانکار تا ظرف یک هفته ایستگاه موقت زباله تخلیه و به ایستگاه دفن واقع در قوم قشلاقی انتقال خواهد یافت.